PruBSN WarisanPlus

Persediaan perlindungan untuk keluarga tersayang

5 Sebab Anda Perlu Menyediakan 

Hibah Takaful

 • Hibah Takaful adalah hadiah (pampasan kematian) yang akan diberikan kepada orang yang ditinggalkan (keluarga, suami/isteri, anak-anak, sesiapa sahaja yang dikehendaki) untuk meneruskan kehidupan
 • Hibah Takaful dilakukan tanpa wasiat & tidak tertakluk kepada hukum faraid jika pemegang takaful itu meninggal dunia.
 • Ianya juga dapat mengelakkan konflik keluarga (perebutan) pampasan kerana Hibah Takaful tidak boleh dipertikai & penama akan mendapat pampasan penuh dengan lebih cepat.
 • Justeru, Hibah Takaful juga dapat digunakan untuk melangsaikan hutang & pinjaman (pinjaman pelajaran, kereta, rumah) si pemegang takaful ketika beliau masih hidup.
 • Tiada kos guaman yang diperlukan untuk pengurusan Hibah Takaful.

 

hibah takaful untuk keluarga

Kini Perlindungan Hibah Takaful dengan Jumlah Gandaan

Untuk memastikan jumlah hibah cukup untuk keluarga tersayang, kini perlindungan hibah diberi gandaan mengikut jenis kematian. 

prubsn warisanplus hibah

Manfaat Gandaan

 200% kematian akibat kemalangan.

300% kematian kemalangan di tempat & dalam kenderaan awam

400% kematian di luar negara. 

Manfaat Tambahan

Manfaat bagi memastikan anda mendapat perlindungan terbaik.

Hibah Sambil Menyimpan

Hibah Sambil Menyimpan

Perlindungan Hibah Takaful sambil membuat simpanan di hari kemudian jika dipanjangkan usia sehingga tempoh matang.

Perlindungan Penyakit Unik

Perlindungan Penyakit Unik

Pampasan tambahan diberikan sebaik sahaja anda di diagnosis atau kemasukan hospital disebabkan wabak atau penyakit berjangkit. 

RM3000 Pampasan Khairat Kematian.

RM3000 Pampasan Khairat Kematian.

Dapatkan manfaat khairat kematian  sebanyak RM3000 untuk membantu keluarga di kala di timpa ujian & saat genting.

Terma Perlindungan dan Pembayaran

Tempoh Sumbangan

5, 10 atau 20 tahun, atau sepanjang Tempoh Perlindungan

Sumbangan Minimum Bulanan

Sumbangan bulanan minimum adalah RM100 untuk dewasa dan RM50 untuk kanak-kanak. Sumbangan bergantung kepada pilihan jumlah perlindungan asas, tempoh sumbangan dan kekerapan sumbangan. Kadar sumbangan berbeza mengikut umur, jantina, status merokok, kelas pekerjaan, keadaan kesihatan, tempoh sumbangan umur matang.

Umur Kelayakan

1 hingga 70 tahun pada tarikh lahir akan datang

Nota: Untuk umur tamat tempoh pada 70 tahun, usia kemasukan maksimum adalah 60 tahun pada hari lahir akan datang.

Tamat Tempoh Perlindungan

Sehingga 100 tahun

 Jumlah Perlindungan Minimum

Dewasa
RM350,000

Kanak-Kanak
RM250,000

Terma Perlindungan dan Pembayaran

Manfaat Matang

Nilai dari Akaun Unit Perlindungan (PUA) dan Akaun Unit Pelaburan (IUA), jika ada.

Manfaat Kematian

Mana-mana yang lebih tinggi antara yang berikut:
• Jumlah Perlindungan Asas; atau
• Jumlah amaun dalam Akaun Unit Perlindungan (PUA) ditambah baki dari Akaun Unit Pelaburan (IUA) jika ada.

Manfaat Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh (TPD)

Jumlah Perlindungan untuk Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh

Nota: Jika berlaku Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh sebelum tamat tempoh atau sebelum umur 70 tahun. Tertakluk pada jumlah maksimum RM8,000,000 bagi setiap orang yang dilindungi.

Ciri-ciri

Jumlah perlindungan yang tinggi untuk kelangsungan hidup keluarga yang lebih lama
Dengan nilai perlindungan minimum  RM250,000 dari PruBSN WarisanPlus, keluarga anda akan dapat mengekalkan gaya hidup semasa dan membantu anda melangsaikan hutang apabila anda meninggal dunia atau mengalami Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh (TPD).

Perlindungan yang boleh diubah suai dengan sumbangan yang berpatutan
Tidak ada satu pelan perlindungan yang lengkap dengan kesemua ciri. Dengan PruBSN WarisanPlus, anda boleh sertakan rider berpandukan keperluan anda.

Perlindungan penyakit unik
Menerima pampasan apabila anda di diagnos atau dimasukkan ke wad disebabkan penyakit berjangkit bergantung kepada kategori berikut:

KATEGORI A: RM5,000/diagnosis/penyakit

 • Campak

 • Demam Chikungunya

 • Penyakit Mulut Kaki Tangan

 • Demam kepialu

 • Rabies

KATEGORI B: RM10,000/dimasukkan ke hospital/penyakit

 • Virus Zika

 • Ebola

 • MERS-CoV

 • SARS

 • Malaria

 • Penyakit Creutzfeldt-Jacob

 • Influenza A – Influenza Avian AH7N9 & AH5N1

 • Virus Ensefalitis Nipah

 • Ensefalitis Jepun

Hibah
Jamin mereka yang anda sayang dengan menamakan mereka sebagai penerima. Mereka akan menerima manfaat kematian tanpa melalui prosedur pewarisan harta yang berpanjangan.

Bantuan perbelanjaan pengebumian
Meringankan beban keluarga anda apabila mereka menerima RM3,000 daripada manfaat Khairat.

Peluang pelaburan
Anda boleh memilih daripada 7 jenis Dana berkaitan Pelaburan yang memenuhi keperluan risiko anda untuk meningkatkan nilai tunai dengan potensi pulangan.

Permohonan yang mudah
Tidak perlu melalui pemeriksaan perubatan untuk menikmati jumlah perlindungan asas sehingga RM2 juta.

Pilihan untuk melanjutkan perlindungan sehingga umur 100 tahun.
Anda boleh melanjutkan tempoh perlindungan sehingga umur 100 tahun melalui pilihan Tempoh Lanjutan Sijil, tertakluk pada sumbangan tambahan yang diperlukan.

Melangkaui Semangat Takaful
Membolehkan anda membantu golongan keluarga miskin tegar dan miskin untuk dilindungi dengan perlindungan takaful keluarga asas.

Pelepasan Cukai

Untuk PruBSN WarisanPlus, anda boleh menuntut pelepasan cukai insurans yang berkaitan, tertakluk pada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Muat Turun

Kami sedia untuk membantu anda bagi memastikan carian anda ditemui.